Jdi na obsah Jdi na menu
 


Důležité informace:

A K T U A L I T Y

Krásné prázdniny všem!

Všem našim žákům, jejich rodičům a kamarádům naší školy přejeme krásné prázdniny bez koronaviru!!!

Škola začíná až 1. září 2020 / v úterý/.smiley

 

 

V případě potřeby kontaktujet své učitele Kontakty na učitele

 

Doporučujeme využít výukové programy, které jsou nyní dostupné pro všechny žáky

www.didakta.cz                přihlašovací údaje : crna1333@didakta.cz

                                                      HESLO: ZUAG

 

 
 
 
Poděkování rodičům za sponzorské dary
 
V průběhu školního roku byly vybírané sponzorské dary ve výši 100,-Kč na žáka.
Tímto chceme poděkovat všem rodičům, kteří přispěli.  smiley
 
 
 

 

Moje škola. Naše škola. Vaše škola. Zkrátka „Zvolik"

Je po prázdninách. Úsměvy, zdravení, těšení, děti s námi spontánně zapřádají hovor. Ano, to na naší škole miluji nejvíc. Tu bezprostřednost vztahů mezi učiteli a žáky, otevřenost a důvěru dětí, domáckost prostředí, kde se všechno řeší tak nějak s humorem a nadhledem. Avšak důsledně. A z toho pak vyrůstá přirozená kázeň, slušné prostředí, ve kterém se jako učitelka dobře cítím. Jako matka taky – vím, že moje děti jsou tu v bezpečí.

193 jmen

To je Anička, druhá Anička, Karolínka, Vaneska a Helenka. Zapamatovávám si jména a tvářičky nových prvňáčků. Neučím je, ale chci je znát. Nebo pro začátek alespoň rozeznávat. V tom tkví recept na bezpečné prostředí naší školy. Všichni všechny znají jménem, kdokoli se ujme řešení jakéhokoli problému, porušení pravidel, neshod mezi dětmi. Ne jen paní učitelka, která je zrovna učí nebo má dozor. Ale skutečně kdokoli. Starším žákům to vejde do krve tak, že už pomáhají těm mladším všechno ve škole zvládnout a naladit vztahy. Nejsme mušketýři, je nás trochu víc, ale všichni se známe a heslo máme stejné: Všichni za jednoho, jeden za všechny.

Vlakem, autobusem, pěšky, na kole

Naši školu díky dobrému spojení tradičně využívají žáci z obce Podlešín, Neuměřice, Kamenný Most, Olovnice, Drnov, Osluchov a Ješín. Poslední tři roky k nám mohou po malotřídce dojíždět nově zřízeným autobusem i děti ze Slatiny. Máme ale žáky i ze vzdálenějších obcí a měst, která mají vlastní školy. Když se zajímáme o to, proč dali přednost té naší, většinou se dozvíme, že kvůli bezpečnějšímu prostředí.

Společná cesta do i ze školy, pěšky či hromadnou dopravou, je pro žáky zážitkem, který prohlubuje jejich vzájemné vztahy, učí je samostatnosti. Bohužel rodičů, kteří své děti vozí až před školu autem, stále přibývá, tak je prosíme o maximální řidičskou ohleduplnost a trpělivost, protože příjezdová cesta ke škole ani parkovací prostor před ní nejsou na takový provoz (problém až posledních několika let) připraveny. Vhodnější je vysadit děti u cukrovaru, ten kopeček si už s chutí vyšlápnou samy.

Každý jsme jiný, škola je jedna

Naše škola je všeobecně zaměřená, neakcentuje žádnou složku vzdělávacího spektra, zároveň ale umožňujeme žákům, aby se rozvíjeli v oblasti, která je zajímá, ve volitelných předmětech a četných, školou organizovaných zájmových kroužcích. Jejich skladba se každoročně mění, v nabídce v posledních letech byly tyto kroužky: zpěv, flétničky, tanec, rytmická gymnastika, míčové hry, ping pong, turistika, keramika, výtvarné činnosti, divadlo, přírodověda, angličtina aj.

Nadané děti zapojujeme do každoročních školních i oblastních soutěží, olympiád a přehlídek. Konkrétně se jedná o soutěže výtvarné, pěvecké, recitační (Slánka), sportovní (Mandarinková mísa, Slánská míle aj.), Matematického klokánka a olympiádu v anglickém jazyce.

Naše škola klade důraz na integraci všech dětí. Výrazně pomáháme slabším žákům a žákům se specifickými poruchami učení či chování – samozřejmostí je individuální přístup, častá pochvala a povzbuzení, zadávání zvládnutelných úkolů, zohlednění při známkování, doučování, zdarma poskytované vyrovnávací kroužky angličtiny a nápravy dyslexie a dysgrafie. Zdůraznila bych, že tuto pomoc poskytujeme nejen dětem s poradnou klasifikovanou poruchou, ale všem, které to mají i bez „papírů“ zjevně zapotřebí. Dnes často skloňovaná a diskutovaná inkluze pro nás není ani novinkou, ani strašákem – mezi našimi žáky jsou již řadu let děti se speciálními vzdělávacími potřebami a obtížemi všeho druhu, úspěšně se začleňují a s postupující školní docházkou je jejich „odlišnost“ stále méně patrná.

Učíme tak, abychom naučili

Největší tíha vyrovnávání rozdílů mezi dětmi pochopitelně padá na nižší ročníky, obecně lze říci, že na prvním stupni se proto snažíme hlavně poskytnout všem dětem solidní vzdělanostní základ, trváme na bezpečném zvládnutí základních dovedností (čtení, psaní, počítání) u všech žáků, těch nejnadanějších i adopcni-listina.jpegnejslabších. Výuku naukových předmětů co nejvíce přibližujeme životní zkušenosti žáků, nárokům praktického života. Zároveň ale chceme dětem otevřít foto-veverka.jpegdveře za horizont jejich každodennosti – pořádáme řadu exkurzí a výletů, pobyty v přírodě v Čechách i v zahraničí, zveme do školy lektory s poutavými výukovými programy i umělce. Environmentální výchovu organizujeme scertifikat-recyklo-hrani.jpegpolečně s centrem Čabárna, dlouholetá je i naše spolupráce s pražskou ZOO (jsme „adoptivními rodiči“ veverky kapské).  Snažíme se vést žáky k třídění odpadu a tím šetřit planetu dsc00016.jpgZemi. Snažíme se vést je ke zdravemů životnímu stylu a pohybu.  V soutěži pořádané v rámci projektu "Ovoce do škol" jsme vyhráli v červnu 2016  sportovní potřeby v  hodnotě 10 000Kč.  

Těší nás, že páťáci jen zřídkakdy odcházejí na osmiletá gymnázia. Snad už se rozkřiklo, že druhý stupeň naší školy poskytuje vysoce nadstandardní úroveň výuky, srovnatelnou s gymnaziální.   Dokladem je skutečnost, že naši absolventi se nejen dostanou na střední školy, které si zvolili (včetně gymnázií), ale většinou tam patří k nejlepším studentům.

„Každý den trochu....

…. pracuj, trochu se uč a trochu přemýšlej, trochu si hraj, trochu zpívej a tanči. A když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.“ To jsou návody na šťastný život z knihy amerického humoristy Roberta Fulghuma Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.

img_1123.jpgMy se k jeho filosofii hlásíme a chceme, aby děti v naší škole měly ne od všeho trochu, ale od všeho dscn2440.jpgpořádný kus. Proto se nejen učí, ale i společně baví – v družině, na školní zahradě, při drakiádě, branném závodě, olympiádě, spaní ve škole, oslavách Halloweenu, Mikuláše, Vánoc, Dne dětí, při přípravě Adventního odpoledne a závěrečné Akademie. A také pomáháme – účastnímdscn2471.jpge se různých charitativních akcí, jednu i spoluorganizujeme – koncerty pro Valinku, učíme se recyklovat (papír, plasty, baterie, tonery, elektroniku, víčka).

Všechny „dobré skutky“ se dětem sčítají do bodů v celoroční školní soutěži barev. Hlavně ale doufáme, že se vše, co ve škole společnými silami zvládneme, zorganizujeme a užijeme si, nějak sčítá v našich dětech, že chodí do školy beze strachu a alespoň někdy i s radostným očekáváním.

Kateřina Nikolova