ZŠ Zvoleněves
Základní školaZvoleněves
"Škola, kde jsme spolu…"

Denní režim aktivit

Odpočinkové činnosti: 11.15 - 12.45 h a 16.15 - 16.45 h

 • odstranění únavy z vyučování
 • odpočinek dle individuálních potřeb žáků
 • navození klidné a pohodové atmosféry
 • hry na koberci, prohlížení obrázků, četba na pokračování z knih, časopisů
 • poslech hudby, pohádek, rozhovory, vyprávění
 • stolní hry, hádanky, křížovky
 • konstruktivní hry, pexeso, kvarteta
 • tematické hry

Zájmové činnosti: 12.45-13.45

Estetická výchova:

 • rozvoj dovedností a vědomostí v oblasti kresby, malby
 • rozvoj pracovních dovedností a návyků: přírodniny, papír, textil, kůže, korálky,…
 • podpora zájmu o četbu, dramatizaci, poslech, zpěv s doprovodem nástrojů

Etická výchova:

 • morální zásady, hodnoty, postoje
 • pravidla slušného chování, ohleduplnost, tolerance, snášenlivost
 • podpora kladných lidských vlastností – poctivost, soucit, sounáležitost čestnost…
 • hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce
 • upevňování znalostí pravidel silničního provozu

Příroda a environmentální výchova:

 • rozvoj zájmu o přírodu
 • výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě
 • ekologická problematika a ochrana životního prostředí – třídění odpadu
 • pozorování přírody a její proměny

Rekreační činnosti: 13.45-15.45

 • pohybové aktivity na zahradě s ohledem na počasí a zdravotní stav žáků
 • průpravná cvičení, sport, soutěže, kolektivní hry
 • upevňování morálních vlastností, fair-play, bezpečnosti-pravidel, hygieny při spor t. aktivitách
 • potlačování nesportovního chování
 • vytváření kladných vztahů, citových vazeb

Příprava na vyučování: 15.45-16.15

 • procvičování a upevňování probraného učiva dle ročníků formou soutěží, her
 • připomínání a orientace v domácích úkolech, rozvrhu, kroužcích, pořádek ve svých věcech, domácí přípravy na školu

Družina

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Zvonění

1. hodina 07:40 - 08:25

2. hodina 08:35 - 09:20

3. hodina 09:35 - 10:20

4. hodina 10:30 - 11:15

5. hodina 11:25 - 12:10

6. hodina 12:20 - 13:05

7. hodina 13:10 - 13:55

8. hodina 13:55 - 14:40

Svátek a výročí

Svátek má Rostislav