Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. ročníku ZŠ

Termín zápisu

Zápis žáků do 1. ročníku v Základní škole ve Zvoleněvsi pro školní rok 2020/2021 bude 

2. 4. 2020  jen elektronicky, viz. aktuality /úvodní stránka webu/

K zápisu je nutné donést:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdrav. pojišťovny
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny, atd.
 • s výběrem školy musí souhlasit oba rodiče. Pokud nebudou u zápisu oba přítomni, musí druhý rodič s výběrem školy souhlasit písemně (aby se nestalo, že každý rodič nechá zapsat dítě do jiné školy).  Souhlas s výběrem školy
 • Přihláška do 1. ročníku ZŠ – rodiče mohou vyplnit přímo u zápisu.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Odklad nástupu do školy

Pokud uvažujete o odkladu nástupu svého dítěte do 1. ročníku, je potřeba při zápisu ve škole sepsat:

K této žádosti je nutné doložit:

 • Doporučení dětského lékaře
 • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.
 • pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok
   

Kritéria přijímaní žáku do 1. ročníku

V případě volné kapacity do počtu 30 žáků se budou žáci přijímat dle těchto kritérií v daném pořadí:

 • děti, které mají trvalé bydliště ve Zvoleněvsi
 • děti, které navštěvují MŠ Zvoleněves
 • děti, kterým byl ředitelkou této školy v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky
 • děti, jejichž sourozenci jsou žáky některého z vyšších ročníků této školy

V případě naplnění kapacity rozhodne los

Přijetí, či nepřijetí do 1. ročníku není závislé na pořadí ve kterém se uchazeči dostaví k zápisu.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

První školní den

První školní den začíná většinou 1. září, popř. v jiný pracovní den. První den školy je nutné, abyste doprovodili své dítě do školy a zde s ním i setrvali, neboť Vám zde budou sděleny další důležité informace a pokyny, seznámíte se s třídní učitelkou Vašeho dítěte apod. Další dny již dítě může chodit do školy samo.

Co v září přinést do školy

Žák si do školy v září přinese přezůvky bez černé podrážky (ne pantofle), cvičební úbor, sálovou obuv do tělocvičny, oděv do školní družiny, aktovku, penál. Všechny ostatní pomůcky ke studiu (pravítko, štětce, modelína, pastelky, desky na písmenka apod.) žák dostane při nástupu do školy. Některé pomůcky dostane zdarma, na jiné si připlatí.