Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozvrh činností ŠD v jednotlivých měsících

Rozvrh činností ŠD v jednotlivých měsících ve školním roce

Září

Informace pro rodiče-vyplnění ZL, platby, převzetí dítěte, samostatné odchody-viz notýsky ŠD.

Seznámení s vnitřním řádem ŠD ( rodiče a žáci).

“Já školák“-Orientace v prostorách školy, školní zahradě, ve svých pomůckách, oblečení, skříňce,….

Individuální zvláštnosti a potřeby dětí: seznámení s dětmi, participace, posilování vztahů, komunikačních dovedností (slovní zásoba, umění říci NE, pomoc, prosba, poděkování, ,..).

Orientace – učitelé, zaměstnanci školy - společenské návyky.

Pravidla bezpečnosti ochrany zdraví, hygienické návyky, pitný režim, časová orientace.

Seznámení s hračkami - volný výběr (fair-play, úklid,…).

Dodržování bezpečnosti na školní zahradě - výběr pohybových a míčových her.

Nácvik pletení náramků z barevných gumiček.

Ochutnávky ovoce, zeleniny, sladké odměny.

Svět medií - zdroje informací, zacházení s tabletem, iphonem, pravidla bezpečnosti, prevence kyberšikany.

Říjen

Podzim ve vsi: charakteristiky, znaky, proměny přírody.                 

Zapouštění barev - stromy, listy, plody.

Podzimní kytice - vlastní aranžování přírodnin.

„Drakiáda“ na školní zahradě.

Třídění odpadu: zapojení do celoškolní soutěže (sběr papíru, sběr víček pro Valinku).

„Podzimní Dýňování“ -  zpracování dýní ve skupinkách.

Vystavení dýňových strašidel - altán, posezení u ohně-opékání vuřtů,….

Ježci z kartonů.

Halloween-oslavy, odůvodnění, porovnání s Dušičkami, disko v maskách

Listopad

Dušičky – rodinné vztahy a vazby.

Zdroje informací - využití PC třídy.

Bezpečnost na silnicích – zhoršené povětrnostní podmínky

Přípravy na vánoční jarmark (výroba adventních věnců, dekorací,….).

Výroba vánočních dárků – korálky…

Kolektivní stolní hry – snášenlivost, tolerance, sebepoznání.

Prosinec

Adventní čas: odůvodnění, příchod M+Č+A (disko).

Vánoční ladění: tradice, zvyky, koledy, lidová slovesnost, besídka ŠD.

Vánoce (rodina, obec, Praha, svět).

Symbolické dárečky a přáníčka, visačky - výroba pro nejbližší (citové vazby).

Pečení a zdobení perníčků (práce s těstem, vykrajovánky).

Leden

Zimní radovánky (dle počasí) bobování, sáňkování, bruslení (vhodnost, bezpečnost).

Stavíme ze sněhu - sněhulák, iglú,...

Zvířátka v lese (krmelce - donáška potravy), výroba lojových závěsů.

Tři králové - odůvodnění, výroba koruny z ozdobného papíru.

Racionální uvažování: pomoc při řešení problémů - kombinační hry.

Pochopení podstaty a ceny lidského života - nebezpečné vlivy prostředí, osobnostní vzory).

Výroba dárečků k zápisu prvňáčků.

Únor

Zimní svátky: Masopust - karneval, Rej masek – disko (sólový zpěv - sebeprosazení).

Nebezpečné vlivy prostředí a zdravý životní styl (chování - škola, nádraží, obchod,…).

Zvyšování tělesné zdatnosti - kondiční soutěže na čas, hry na tělo.

Březen

Svět knih: četby na pokračování, vytvoření vlastní knihy a záložky.

Jarní proměny: pozorování přírody, pranostiky, přísloví, práce na zahradě – záhonek (rytí, setí, zalévání, úprava,..).

Dárky - přání k MDŽ.

Duben

Měsíc bezpečnosti - jízda na kole, in line bruslích - cyklovýlety v regionu.

Velikonoce: zvyky a tradice, význam (domov, obec, Praha, svět).

Velikonoční výzdoba (kraslice, setí osení - pozorování klíčení).

Čarodějnice - soutěž o nejzajímavější, rej na zahradě.

Květen

Dárky - Den matek.

Významné dny ČR – odůvodnění, dějiny, osobnosti.

Červen

Družinové soutěžení ke Dni dětí na zahradě - stanoviště, skupinky - plnění úkolů, odměny.

Letní sportování, sprchování, opalování.

Zahradní slavnost - zakončení školního roku, vyhodnocení celoškolní soutěže.