Jdi na obsah Jdi na menu
 


Denní režim aktivit

Denní režim aktivit

Odpočinkové činnosti:   11.15 - 12.45 h    a   16.15 - 16.45 h

- odstranění únavy z vyučování

- odpočinek dle individuálních potřeb žáků

- navození klidné a pohodové atmosféry

- hry na koberci, prohlížení obrázků, četba na pokračování z knih, časopisů

- poslech hudby, pohádek, rozhovory, vyprávění

- stolní hry, hádanky, křížovky

- konstruktivní hry, pexeso, kvarteta

- tematické hry

Zájmové činnosti: 12.45-13.45

Estetická výchova:

- rozvoj dovedností a vědomostí v oblasti kresby, malby

- rozvoj pracovních dovedností a návyků: přírodniny, papír, textil, kůže,

  korálky,…

- podpora zájmu o četbu, dramatizaci, poslech, zpěv s doprovodem 

  nástrojů

Etická výchova:

- morální zásady, hodnoty, postoje

- pravidla slušného chování, ohleduplnost, tolerance, snášenlivost

- podpora kladných lidských vlastností – poctivost, soucit, sounáležitost,

  čestnost…

- hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce

- upevňování znalostí pravidel silničního provozu

Příroda a environmentální výchova:

-rozvoj zájmu o přírodu

-výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě

-ekologická problematika a ochrana životního prostředí – třídění odpadu

-pozorování přírody a její proměny

Rekreační činnosti: 13.45-15.45

-pohybové aktivity na zahradě s ohledem na počasí a zdravotní stav žáků

-průpravná cvičení, sport, soutěže, kolektivní hry

-upevňování morálních vlastností, fair-play, bezpečnosti-pravidel, hygieny

 při spor t. aktivitách

-potlačování nesportovního chování

-vytváření kladných vztahů, citových vazeb

Příprava na vyučování: 15.45-16.15

- procvičování a upevňování probraného učiva dle ročníků formou soutěží,

  her

- připomínání a orientace v domácích úkolech, rozvrhu, kroužcích, pořádek

  ve svých věcech, domácí přípravy na školu