Jdi na obsah Jdi na menu
 


Celoroční plán školní družiny

1) Celoroční plán školní družiny

- rozvoj komunikačních a jazykových dovedností, argumentace, vyjádření

  vlastního názoru,     postoje

- rozvoj citových vazeb, empatie, kritiky, význam vlastních zkušeností

- poznávání lidí, řešení problémů a rozhodovací dovednosti

- podíl žáka na vytváření harmonického prostředí v kolektivu

- prohlubování sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace

- morální rozvoj - umění říci „ne“ na nevhodné aktivity

- rozvoj schopností aktivního využívání volného času

- vybírání přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu, psychohygiena

- podpora pohybových aktivit, sportu, uvolnění, relaxace