Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekonstrukce

Budova školy byla uvedena do provozu v roce 1880. Během let prošla mnoha úpravami. Poslední vlna začala v roce 2000. Od té doby bylo uděláno mnoho. Opravy budovy financuje Obec Zvoleněces ze získaných účelových dotací.

Vybavení učebními pomůckami a hracími prvky financujeme z naší hospodářské činnosti a ze sponzorských darů rodičů a firem.

 - Kompletní rekonstrukce školní kuchyně a školní jídelny tak, aby odpovídala normám EU.   

- Výměna dřevěného obložení v tělocvičně.

- Nová střecha.

- Výměna oken a dveří za plastové.

- Nákup nových tabulí do všech tříd.

- Nákup nového nábytku do školní družiny, tříd i kanceláří.

- Zřízení druhého oddělení školní družiny.

- Přístavba nové učebny a šatny.

- Nákup dřevěných uzamykatelných šatních skříněk pro žáky i učitele.

 - Zřízení počítačové učebny.

 - Vybavení všech tříd prezentační technikou a počítačem.

 - Zřízení školní knihovny a kabinetů.

 - Nákup nových učebnic a moderních učebních pomůcek, zařízení laboratorního stolu. 

 - Oprava všech podlah včetně tělocvičny a suterénu. Byly provedeny práce na odvlhčení zdiva. 

 - Výměna osvětlení (2009).

- Modelace rozsáhlého školního pozemku a jeho přeměna na multifunkční prostor není zatím dokončena (2010).

- Byla provedena první etapa elektroinstalace a to v přízemní části budovy (únor 2010).

- Zakoupení traktoru na sekání trávy.

- Druhá etapa opravy elektroinstalace (2011 a 2012).

- Byl postaven altán a skluzavka na školní zahradě a zbourán chátrající skleník. (2012)

- Byla provedena rekonstrukce veškeré vodoinstalace a odpadů. Škola napojena na kanalizaci. (2012)

- Byl proveden hluboký výkop okolo školy pro odvlhčení budovy. (2012)

- Zakoupení a postavení garáže na traktor na sekání trávy. (2012)

- Instalace hracích prvků na školní zahradu (prolézačky, houpačky...). (2013)

- Nákup dvou interaktivních tabulí. (2013)

- Dokončení modelace zahrady a osázení okrasnou zelení. (2013)

- Postavení ochranných sítí proti vylétnutí míče ze zahrady. (2013)

- Byla opravena spadlá zeď plotu školy, postaveny nové sloupky u vrátek na zahdadu. (2013)

- Byly zakoupeny 3 nové psací stoly. (2013)

- Byly zakoupeny dvě sady masivního zahradního nábytku. (2013)

- Byly zakoupeny nové počítače do počítačové učebny. (2013)

- Byly zakoupeny další dvě interaktivní tabule. (2014)

- Byly zakoupeny nové počítače do tříd. (2014)

- Byl vybudován chodník ze zámkové dlažby na zahradě. (2014)

- Byla opravena další spadlá zeď, tvořící oplocení školy. (2014)

- Bylo zakoupeno nové vytápění tělocvičny. (2014)

- Byly zatepleny stropy jak v tělocvičně, tak v celé škole. (2014)

- Byla zakoupeny další dvě interaktivní tabule -cekem máme 6kusů. (2014)

- Proběhla částečná oprava rozvodu elektřiny v tělocvičně. (2014)

- Byly nakoupeny nové židličky do dvou tříd. (2014)

- Proběhla výměna všech počítačů ve škole za novější typy. (2015)

- Bylo zhotoveno velké ohniště ze zámkové dlažby na školní zahradě. (2015)

- Byl postaven nový zahradní domek pro děti (2016)

- Byly pořízeny nové žákovské židle. (2016)

- Ve školní jídelně byla provedena rekonstrukce obkladů. (2016)

- Ve školní kuchyni byla provedena výměna digestoře. (2016)

- Byl postaven další zahradní domek na nářadí (2017)

- Do školní jídelny byl zakoupený konvektomat (2017)

- Do školní jídelny byla zakoupená nová myčka nádobí a vodní lázeň (2017)

- Ve všech třídách byly nainstalovány žaluzie (2017)

- P. hospodářka má zřízenou svou vlastní kancelář v prostorách žákovských šaten (2017)

- Do počítačové učebny byly zakoupeny 3 nové počítače, nová baterie         do servru i výukové programy (2018)

- Do tělocvičny bylo pořízeno 8 nových žiněnek (2018)

- Nová výmalba školní jídelny (2018)

- Rekonstrukce 4. třídy - sanační práce (2018)

- Renovace podlah v přízemí (2018)

- Zakoupení nových fotbalových branek (2018)

- Elektrický bojler do školní jídelny (2018)

- Rekonstrukce vstupní brány a plotu na školní pozemek (2018)

- Sanace a vybavení I. oddělení družiny (2019)

- Zvýšení počtu umyvadel na všech žákovských toaletách (2019)

- Sádrokartonový strop v šatnách a vymalování (2019)

- Oprava střechy nad přístavkem /1. třída/ a šatnami (2019)

- Vymalování nářadovny v tělocvičně (2019)

- Nový bojler v kuchyni (2019)

- Nový server v PC učebně (2019)

- Kamerový systém u zadního vchodu školy (2019)

- Plánuje se nová fasáda.

- Plánuje se úprava chodníků a parkoviště.

- Plánuje se další úprava zahrady.

- Plánuje se malba tříd.

- Plánuje se rekonstruklce dílen.